Tyto webowé stránky prezentují jen drobný náhled mé práce. Obsáhlý přehled tvorby, aktuální nabídky, či historie najdete na webu
 

www.bretislavjansa.com 

 

    Příbor bereme do rukou několikrát denně. Dle mého názoru, věci tak často používané mají být ty nejkrásnější. Samotný pohled na ně nás má oblažovat a dotek uklidňovat, zpomalovat a zjemňovat.

    Je svým způsobem unikátem, kolik podob lžíce - tak jednoduchý předmět - může mít.... 

    Přehled lžic aktuálně k prodeji naleznete zde: K DISPOZICI